LEKCJE MUZEALNE W UZARZEWIE,ŁOWIECTWO I MYŚLIWSTWO,AFRYKAŃSKIE TROFEA

LEKCJE MUZEALNE  UZARZEWO

Program - trasa wycieczki : Uzarzewo

Atrakcje :  Lekcje Muzealne w  Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie, Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa Wielkopolskiego w Uzarzewie to myśliwstwo i łowiectwo w Wielkopolsce oraz egzotyczne trofea - afrykańskie - "wielka piątka"

1. „Pan Tadeusz. W Soplicowie wielkie zamieszanie,

Sędzia urządza na niedźwiedzia polowanie”  (młodzież gimnazjalna)

Lekcja języka polskiego. Zasadniczym celem lekcji jest poznanie tradycji i zwyczajów związanych z polowaniem na kanwie poematu Adama Mickiewicza. Tematyka zajęć przybliża życie codzienne szlachty polskiej i może także stanowić uzupełnienie wiadomości z historii.

2. „Krzyżacy. Zbyszko poluje na niedźwiedzia” (młodzież gimnazjalna)

Miejscem realizacji lekcji jest salon myśliwski Muzeum. Podczas zajęć omówiona zostaje powieść Henryka Sienkiewicza ze szczególnym uwzględnieniem opisu polowania na niedźwiedzia. Uczniowie utrwalają umiejętność opisu przedmiotu, postaci, zjawiska, sytuacji.

3. „Jak pory roku po świecie wędrowały” (dzieci 6-8 lat)

Celem lekcji jest poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, nabycie umiejętności kojarzenia nazw miesięcy z porą roku. Zajęcia przeprowadzane są na specjalnie w tym celu wykonanej wystawie stałej.

4. „Leśne przedszkole” (klasy 0-3)

Zajęcia poświęcone środowisku polnemu, leśnemu i wodno-błotnemu zwierząt. Uczeń zapozna się z takimi pojęciami jak: las, pole, łąka, jezioro oraz ze zwierzętami bytującymi w tych środowiskach. Lekcja odbywa się na wystawie stałej Muzeum w oparciu o prezentowane tam preparaty zwierząt.

5. „Czym jest las i jakie ma warstwy” (klasy 1-6)

Miejscem lekcji jest wystawa stała Muzeum pt. „Środowisko leśne”. Głównymi zagadnieniami lekcji są: składniki lasu jako zbiorowiska organizmów, funkcje lasu i jego podział na warstwy z przyporządkowaniem zwierząt do poszczególnych warstw, a także znaczenie, jakie las ma dla kultury i cywilizacji człowieka.

6. „Po owocach i liściach je poznacie” (klasy 4-6, młodzież gimnazjalna)

Celem lekcji jest nauka rozpoznawania poszczególnych gatunków drzew na przykładzie parku muzealnego w Uzarzewie. Uczestnicy zajęć zapoznają się z ogólnymi wiadomościami o drzewach, ich cechami gatunkowymi, a także z zasadami określania ich wieku.

7. „W krainie zwierząt polarnych” (grupy przedszkolne)

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci ze zwierzętami występującymi w Arktyce. Dzieci poznają ich miejsce występowania oraz sposoby przystosowania się do trudnych warunków. Na koniec zajęć dzieci wspólnie rozwiązują zagadki, co pomaga w utrwaleniu zdobytych wiadomości.

8. „Brałem udział w polowaniu na tura. Opowiadanie z wyobraźni fragmentu powieści Krzyżacy” (młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna)

Lekcja odbywa się na ekspozycji myśliwskiej. W jej trakcie uczestnicy poznają tradycje i zwyczaje związane z polowaniem, oglądają fragment filmu poświęcony polowaniu oraz pracują nad tekstem z powieści Krzyżacy, który mają samodzielnie uzupełnić. Uczniowie przed lekcją powinni poznać w zarysie treść Krzyżaków.

9. „Jak sroczka Bystrooczka zwierzętom w lesie pomagała”  (klasy 1-3)

Śledząc przygody sroczki Bystrooczki, dzieci przypominają sobie podstawowe informacje na temat życia zwierząt w lesie, uświadamiają konieczność niesienia pomocy oraz rozwijają wyobraźnię. Na koniec zajęć wymyślają własne opowiadanie o przygodach zwierząt w lesie.

10. „Poznajemy zwierzęta z różnych krain” (klasy 5-6, młodzież gimnazjalna)

Zajęcia prowadzone są na wystawie stałej trofeów myśliwskich Adama Smorawińskiego i dotyczą gatunków zwierząt występujących w poszczególnych krainach zoogeograficznych. Uczniowie poznają także gatunki zwierząt endemicznych, tj. występujących tylko na danym obszarze.Czas: 4 godz.

Cena:   przy min 40 os. -  25 PLN

 

Ceny nie zawierają biletów wstępu do obiektów muzealnych i opłat za dodatkowe świadczenia.

Cena wycieczek jest skalkulowana przy założeniu, że miejsce wyjazdu i powrotu znajduje się w Poznaniu.

 

Zamawianie wycieczek, rezerwacja i zgłoszenie w sposób tradycyjny lub przez przez internet w panelu on-line


strona główna